Picture
லிங்க முத்திரை: Linga mudra
(mudra of heat and energy- சக்தி முத்திரை)


இரண்டு கை விரல்களையும் படத்தில் காட்டியபடி கோர்த்து பிணைத்துக்கொண்டு , இடது கை பெருவிரல் நேராக மேலே தெரியும்படி நீட்டிக்கொள்ளவும்.

இந்த முத்திரைப் பயிற்சி எந்த நேரங்களிலும் செய்யலாம். ஆனால் தேவைப்படும்போது மட்டும் இந்த முத்திரை செய்யவேண்டும். நோய் குணமானவுடன் நிறுத்திவிடவேண்டும். உடலில் காய்ச்சல் இருக்கும்போது இந்த முத்திரை பயிற்சி கூடாது. வயிற்றில் அல்சர் பிரச்சனை இருந்தால் இந்த முத்திரை பயிற்சி செய்யக்கூடாது.

இந்த முத்திரை உடலில் அதிக உஷ்ணத்தை உண்டாக்குவதால் முத்திரை பயிற்சி முடிந்தவுடன் பழச்சாறு, மோர், தண்ணீர், பால் அதிக குடிக்கவேண்டும்.


லிங்க முத்திரையினால் ஏற்படும் நல்ல விளைவுகள்:

•    இது நுரையீரலுக்கு அதிக சக்தி கொடுக்கும்.
•    நீண்ட நாட்களாக இருந்துவரும் தடுமன், இருமல், சளி, சைனஸ் நோய் குணமாகும்.
•    கல்லீரலையும் வயிற்றுப்பகுதியையும் பலப்படுத்தும்.
•    கெட்ட கொழுப்பை நீக்கும்,
•    உடல் எடையை குறைக்கும்.
•    ஆண்மைக்குறைவை போக்கி உயிர் சக்தி கொடுக்கும்.
•    ஆஸ்துமா நோய் நீங்கும்.
•    ஜீரண கோளாறுகள் நீங்கும்.
•    பசியும் ஜீரண சக்தியும் நன்றாக இருக்கும்.  
•    நெஞ்சில் பாரமாக மற்றும் கணமாக இருப்பது குறையும்.
•    குளிர் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இடத்தில் இந்த முத்திரை பயிற்சி உடலின்

   
குளிர்ந்த தன்மையை நீக்கி உடலுக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும்.
இந்த முத்திரையை தேவைப்படாத நேரத்திலும் தேவைக்கு அதிகமாகவும் செய்யக்கூடாது. நோய் குணமானவுடன் செய்வதை நிறுத்திவிடவேண்டும்.
நமது உடல் பஞ்சபூதங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி, ஆகாயம் என்பன. இந்த பஞ்சபூத சக்திகள் நமது உடலில் சமநிலையில் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து நோயால் அவதிப்படுகிறோம். இந்த பஞ்சபூத சக்திகளை முத்திரைப் பயிற்சியின் மூலம் சமநிலைப்படுத்தலாம்.

நமது ஐந்து விரல்களும் பஞ்சபூத சக்திகளை குறிக்கிறது. பெருவிரல் நெருப்பின் சக்தியாகவும், ஆள்காட்டி விரல் காற்றின் சக்தியாகவும், நடுவிரல் ஆகாசத்தின் சக்தியாகவும், மோதிரவிரல் பூமியின் சக்தியாகவும், சிறுவிரல் நீரின் சக்தியாகவும் செயல்படுகிறது. பெருவிரல் நெருப்பு சக்தியுடன் மற்ற விரல்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது அதற்குரிய பஞ்சபூத சக்திகள் சமநிலைப்படுகிறது. அதனால் அதற்குரிய நோய்கள் குணமடைகின்றது. முத்திரைப் பயிற்சி செய்யும்போது உடலில் மின் காந்த சக்தி ஊடுருவி நோய்கள் குணமடைகிறது. உடலின் பிராண சக்தி அதிகரித்து நோய் இல்லாமல் வாழ வழிவகை செய்கிறது.
Picture
Linga mudra – (mudra of heat and energy)
    This mudra resembles Sivalinga. Interlock the fingers of both the hands and keep the thumb of the left hand vertically straight and encircle it with the thumb and index finger of the right hand.

    This mudra is to be done only when it is necessary. Don’t practice continuously and do not practice this mudra when you are in fever. This mudra can practice at any time whenever necessary and stop when disease cured. Since this mudra increases the body heat, a lot of fluids like fruit juice, water, milk, butter milk are to be taken while doing this mudra.
This mudra will generate heat energy and increase body heat. During this mudra practice we will be in sweat even in winter season and chill climate.

If ulcer in stomach you should not practice this mudra.

Benefits of Linga Mudra:

 • It give power to lungs .
 • The benefits of the Linga Mudra also extend to the respiratory system and it can help to loosen accumulated phlegm from the throat.
 • Asthma and other respiratory ailments that occur at the change of weather are cured.
 • It cure cough, cold, chest congestions and sinus.
 • This mudra practice strengthens the liver and stomach.
 • Reduce cholesterol level.
 • Cures impotence.
 • Cure asthma problem.
 • Improve digestion and appetite.
 • This Mudra also helps with weight loss.
 • It improve immune system and energize our body.

    The physical body is made up of Five Elements( Pancha Bootham) namely - Air, Water, Fire, Earth and Aakash.  Imbalance of these elements disrupts the immunity system and causes disease.  Deficiencies in any of these elements can be made up by connecting one part of the body with another in a particular manner through Mudras.                                                    

    Five fingers of each hand represents the five elements. Thumb finger represents Fire, Index finger represents Air, Middle finger represents Akash, Ring finger represents Earth and Little finger represents Water. When a finger representing an element is brought into contact with the thumb, that element is brought into balance. Therefore the disease caused by the imbalance is cured. Mudras start electromagnetic currents within the body which balance various constituting elements and restore health. The joining of fingers creates an effect on the human body.

Do Mudra practice regularly and enjoy disease free life and maintain good health.

 


Comments

12/30/2015 9:35pm

predicament story

Reply
04/23/2016 7:17am

Heat and mother of the heat for the activities of the future are addressed and tackled. It is the primal and oriental terms for the consumption of the times and all such goals. It is entertained and enhanced. It is the rest of the times that it is produced and canted. It is utilized for the future of the students for all types of writings.

Reply
05/20/2016 2:54am

This practice is good and very healthy for the body and soul. This practice goes a long way to do a lot of wonders for the body that traditional medicine cannot do. I advise people engage themselves more often in this practice as it is an alternative to medicine. The healing that this practice provides is enormous and good. Many times people get intoxicated from eating all sorts of junk food, I believe this practice will help them.

Reply
11/19/2016 6:01am

Purchasing a spa or hot tub is a matter of personal, just like choosing an automobile or mobile phone. Yet, all spas still have a few things in common, and by knowing these, it will become much easier to choose a spa from a show room.

ReplyLeave a Reply