"நோய் நீக்கும் மருந்தில்லா மருத்துவம்" என்ற இந்த நூலில் 16 வகையான நோய்களுக்கு இயற்கை முறையில் நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெற மருந்து  மாத்திரைகள் இல்லாமல் ஆரம்ப காலத்திலேயே நோய்களிலிருந்து எப்படி
பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்?. ஒவ்வொரு நோய்களிலிருந்தும் விடுபட என்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம்?. இயற்கை மருத்துவம் என்ன?. எந்த யோகாசனம் செய்யலாம்?. என்ன முத்திரை பயிற்சி செய்தால் அந்த நோய்கள் தீரும்?. அந்த
நோய்களுக்கு அக்குபிரசர் மருத்துவம் என்ன? என்று விரிவாக இந்த நூலில் பட விளக்கங்களுடன் கூறப்பட்டுள்ளன.

இந்த “நோய் நீக்கும் மருந்தில்லா மருத்துவம்” நூலை படித்து அனைவரும் நோயில்லாமல் வாழ வாழ்த்துக்கள்.
 


Comments

07/28/2016 5:02am

இப் புத்தகம் எந்த முகவரியில் கிடைக்கும்

Reply
Arumugam
07/28/2016 5:36am

I like this new book

Reply
ACU HEALER MURTHY
07/28/2016 12:40pm

இப் புத்தகம் எந்த முகவரியில் கிடைக்கும்

Reply
10/11/2016 4:05am

எப்படி இந்த புத்தகம் பெற? நான் இன்னும் மேம்பட்ட நோய் மருத்துவ உலகில் பார்க்க படிக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது.

Reply
10/11/2016 4:56pm

The natural and physical parts of sexuality to a great extent concern the human regenerative capacities, including the human sexual reaction cycle and the fundamental organic drive that exists in all species. Physical and passionate parts of sexuality incorporate securities between people that is communicated through significant sentiments or physical indications of affection, trust, and care. Social perspectives manage the impacts of human culture on one's sexuality, while deep sense of being concerns an individual's profound association with others. Sexuality additionally influences and is influenced by social, political, legitimate, philosophical, moral, moral, and religious parts of life.

Reply
11/10/2016 6:04pm

The book is our best friend when I read a book I felt good because I read the writers creativity. This book all topic has relevant to medical. I like, this book writing an explanation, everyone easily understands.

ReplyLeave a Reply